Türkçe EnglishElektrik tesisatında yıldırımdan ve kısa devrelerden dolayı oluşabilecek hata akımlarının doğru topraklama metodları ile toprağa akıtılması, insan hayatının ve tesisteki tüm elektrikli cihaz ve makinaların bu zararlı akımlardan korunması gerekmektedir. İde Elektrik tesisinizi tüm bu zararlı etkilerden koruyacak sistemleri sizler için tasarlar, projelendirir ve uygular.

  • Paratoner Tesisatı (Yıldırımdan Korunma Tesisatı)
  • Koruma ve İşletme Topraklaması
  • Artık Akim Koruma Sistemleri
  • İç Yıldırımlık Tesisatı
  • Faraday Kafesi