Türkçe EnglishBünyemizdeki deneyimli proje mühendisleri yönetimindeki çalışmalarımız, ilgili yönetmeliklere uygun tasarlanıp çizilmekte, projelerin tamamı bilgisayar destekli ortamda yapılmaktadır. 
Danışmanlık ve proje yönetim hizmeti de veren firmamız yetkin kadrosuyla sektörde ihtiyaç duyulan bu alanda da öncü olmayı kendine ilke edinmiştir.

Bu alanlardaki hizmetlerimiz;
 

1-PROJELENDİRME


ETÜD-ÖNERI VE FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI :
Hazırlanacak projenin esaslarını gözeterek  teknik ve ekonomik rapor hazırlanması, kuruluş ve işletme maliyetleri analizi

ÖN PROJE :
Tesisin yapım aşamalarını, kullanılacak malzemelerin montaj ve imalat detaylarının gösterildiği plan ve resimlerin oluşturulması, eldeki ham verilere uygun hesapları gösterir tablolar ve  raporlama

UYGULAMA PROJESİ :
Kararı verilmiş esaslara uygun, imalatı yapılacak malzemelerin marka ve modellerinin gösterilmesi, bunlara ait ölçülere göre yerleşim planları oluşturulması, yapılacak tesisata ilişkin tüm kuvvetli-zayıf akım projelerinin kolon ve tekhat diyagramlarının yönetmeliklere uygun çizilmesi, malzeme montaj detayları, keşif-metraj-şartnameleri içeren dökümantasyonun oluşturulması
 
2- DANIŞMANLIK/PROJE YÖNETİMİ

 • Tüm tesislere ilişkin elektrik mühendisliği danışmanlığı
 • İhale dosyası hazırlanması
 • Uygulama projeleri hazırlanması-kontrolü
 • Keşif cetvelleri oluşturulması
 • Teklif alma ve değerlendirme süreci
 • Kontratların tanzimi
 • İş programı yapılması
 • İş güvenliği kontrolü
 • Personelin sosyal güvenlik yükümlülüklerine uygunluk denetlemeleri
 • Haftalık-aylık toplantı organizasyonları
 • Sahadaki imalatların uygulama projesine uygunluk ve kalite kontrolü
 • Test ve devreye alma kontrolü
 • İrsaliye-fatura-hadekiş kontrolleri
 • Geçici kabullerin yapılması
 • As-Build projelerinin hazırlanması, kontrolü
 • Hakediş kontrolleri
 • İşletmeye geçiş ve işletmede kalacak personelin eğitimi