Türkçe EnglishCCTV Kapalı Devre Televizyon Sistemidir. Televizyon sisteminden farklı yanı bir merkezden açık ve geniş kullanıcı kitlesine yayın yapmak yerine mahallî bir alan içinde görüntü izleme sistemlerinin genel ismidir.

    
Günümüz koşulları mekânların güvenli olmasını ve işletmelerde verimliliğin arttırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Kapalı devre kamera sistemleri ile pek çok bölgenin aynı anda izlenerek DVR’ a (Dijital video Kaydedici) kaydedilmesi sayesinde, çalışanların kontrolünün sağlanması, verimliliği arttırması, olası tehlikelerin gecikmesiz algılanması ve müdahale edilmesi imkânına sahip olunabilmektedir. DVR’ a uzaktan bağlanarak; evinizdeki bakıcınızı, fabrikanızı, şantiyenizi, işyerinizi izleyebilirsiniz. İhtiyaçlar doğrultusunda araya muhtelif cihazlarda monte edilerek, kamera ve monitör sayısı istenildiği kadar arttırılabilir.

CCTV, güvenlik, korunma, kimlik tespit kolaylığı ve fabrikalarda verim arttırılmasını sağlar. Her sistemde olduğu gibi bu sistemde de uzman insan katkısı verilen hizmetin kalitesini belirler. CCTV sistemi kurulmadan önce mutlaka amacımızı tanımalı, ortam analizi yapmalı ve uygun malzeme seçilmelidir. Ne kadar çok kişiye kontrol yetkisi verilirse o kadar fazla arıza oluşur. Kamera odasının tasarımı en az kablo kalabalığı yaratacak şekilde ayarlanmalıdır.


CCTV Kamera ve Güvenlik Sistemleri başlığı altında sunduğumuz hizmetler;

  • Analog Kameralar
  • Network-IP Kameralar
  • Auto Dome Kameralar
  • Dijital Kayıt Cihazları
  • Network Kayıt Cihazları
  • Kamera Kayıt Yazılımları
  • Kontrol Klavyeleri
  • Güvenlik Monitörleri
  • Sistem Dolapları