Türkçe EnglishOTOMASYON SİSTEMİ günümüzde çok tercih edilen bir sistem olmuş ve artık küçük büyük tüm işletme ve tesislerde bir ihtiyaç haline gelmiştir. Günümüzde elektrik projeleri, elektrik sisteminin otomasyon ile entegrasyonu ve kontrolü düşünülerek planlanmaktadır. Otomasyon, tek bir noktadan izleme, ölçme ve kontrol konularında gerçekten de işletme de inanılmaz kolaylıklar sağlamaktadır. Arıza ve ölçmelere harcanan zaman ile teknik personel sayısının minimumda tutularak işletme giderlerinin azaltılmasına ve elektrik enerjisi sarfiyatı optimizasyonunun da büyük oranda kontrol altına alınmasına yarar sağlamaktadır. Otomasyonunu yaptığımız sistemler aşağıda sıralanmıştır.


Enerji Otomasyonu
Tesisteki tüm O.G. hücrelerinin, trafoların, jeneratörlerin ve bunlara ait şalterlerin durum bilgileri, yakıt ve yağ depolarının seviye bilgileri, uzaktan kumanda ile tüm sistemin izlenmesi ve kontrolü.


HVAC Otomasyonu ( Isıtma-Soğutma-Havalandırma-İklimlendirme)
Mekanik tesisattaki tüm otomasyona duyarlı saha elemanlarının kontrolü ve izlenmesi (Damper, vana, fan, motor, thermostat, basınç…).


Aydınlatma Otomasyonu
Tesisteki otomasyona dahil edilen tüm armatürlerin otomasyon üzerinden izlenmesi ve kontrolü.


Sayaç-Faturalama Otomasyonu
Elektrik ve mekanik tesisata ait tüm sayaçların okunması, raporlanması, faturalanması ( Süzme sayaç, su sayacı, kalorimetre…).


Bina Otomasyonu
Tüm otomasyon sistemlerinin entegrasyonu, tek bir noktadan müdahale ve kontrolü.


Otomasyon sistemi 
başlığı altında sunduğumuz hizmetler;

  • PLC Üniteleri
  • Operatör Panelleri
  • Otomasyon Panelleri
  • Işık ve Isı Ölçer Sensörler
  • Enerji Sayaçları
  • Enerji Analizörleri
  • Su ve Yakıt Seviye Ölçen Sensörler
  • İndikator Panelleri
  • Koruma Röleleri
  • Enerji Otomasyonu Yazılımı (SCADA)