Türkçe EnglishKARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ, belirli noktalardan geçişleri sınırlandırmak için kurulan, geçişlerin turnike veya kapıya takılan elektronik kilitler aracılığı ile yetkilendirildiği uygulamalardır. Bina kapılarında da anahtar kullanmamak adına günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadırlar. İşyerlerin kartlı geçiş cihazları bölümler arası geçişleri sınırlandırmak ve kartlı geçiş programından rapor almak için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kartlı geçiş cihazları panele bağlanan ve standalone olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Cihazlar panele direkt olarak çekilen bir kablo vasıtası ile Rs 485 yada wigeand bağlantı tipleri ile bağlanır. Bilgisayarda kurulu olan geçiş sistemi programı yetkilendirme yaparak hangi personelin hangi kapılardan geçeceğini sağlarlar. Standalone kartlı geçiş cihazları ise bir panel yada bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilen sistemlerdir. Master kartı vasıtası ile kart tanımlama yada silme işlemleri yapılabilmekte olup herhangi bir raporlama özelliği yoktur.

Kartlı geçiş cihazlarının bağlantısı bu panellere yapılır. Panel networke girilir, istenile bir bilgisayara geçiş programı kurulur, bura da yetkilendirmeler yapılır, ve panele gönderilir, panelde programdan aldığı geçiş bilgilerine göre geçiş sağlar. Paneller online ( bir bilgisayara bağlı sorgulama yaparak) yada ofline (bilgisayardan bağımsız kendi hafızasından sorgulayarak) çalışabilirler. Kapı röleleri panel üzerinden verilebileceği gibi kullanılan cihazlar üzerinden de verilebilir. İstenilmesi halinde yangın ihbar sistemlerinden gelen sinyale bağlanarak herhangi bir yangın anında kapıların otomatik olarak açılmasıda sağlanabilir. Local yada global antipasback (giriş yapmadan çıkış yapmasın) yapabilirler. Bir kartlı geçiş paneline onbeş kartlı geçiş cihazı bağlanabilir. Tek program üzerinden on altı kartlı geçiş paneli kontrol edilebilir.


Kartlı Geçiş ve Kontrol Sistemleri başlığı altında sunduğumuz hizmetler;

  • Giriş Control Panelleri
  • Kartlı Geçiş Sistem Yazılımları
  • Yaklaşım Tipi Kartlar ve Akıllı Kartlar
  • Kart Okuyucular
  • Biyometrik Okuyucular
  • Keypadler